Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
Onder de bronnen verdienen diegene, welker wa-
ter zeer houd of zeer heet is, eene bijzondere ver-
melding. Koude bronnen vindt men in Dauphinê,
in Ethiopië en op andere plaatsen. Charas heeit drie
koude bronnen in Frankrijk onderzocht en beschre-
ven. De eerste is omtrent den top van den berg
PUa, nabij Auvergne, alwaar een vergaderbak is
van 24 of 30 voet mi:ldeliijns. Cuaras kon dit water
wegens de koude niet in den mond houden, en slechts
eenen korten tijd met de hand in dit water de kou-
de doorstaan.
De tweede is aan den voet van den berg Ventoux,
bij Dauphiné, Hij vond het water van deze bron,
een vierde uurs van de plaats, waar zij ontspringt,
zoo koud als ijs, schoon het door de zon beschenen
werd, en het in het midden van Junij was.
De derde is op den berg Genevre, in Opper- DaUf
phiné. Deze bron is niet minder koud dan de beide
voorgaande.
Bronnen, die heel water opleverendragen door-
gaans den naam van baden. Dergelijke bronnen vindt
men in alle werelddeelen, en wel in groote menig-
te. In Portugal telt men er een groot aantal. In
Frankrijk en Spanje heeft men eene menigte baden
omtrent het Pyrenesche gebergte, waaronder diege-
. ne, welke bij het dorp Dax zijn, boven anderen
uitmunten. Voorts zijn in Frankrijk de Bourbonsche
baden en de kokende bron bij Peroul, niet verre
van MontpeUier, aanmerkelijk.
In Duitschland heeft men eene groote menigte van
deze broimen, waaronder de Peperbaden, de Caro-
Lijnsche in Bohemen, en voornamelijk de Akensche
uitmunten. Hierbij kan men die van Oƒen of Buda,
en die van Schemnitz voegen, om van andere niet
te gewagen.
italie schijnt liet vaderland der baden te zijn,