Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
bk
waarvan het water nabij den grond zuurachtig van
smaak, doch boven aan de oppervlakte ongeméen zoet is.
Eenige minerale wateren zijn bitter, zoo als er op
de kust van Koromandel gevonden worden.
Eenige bronnen doen de ingedörapelde ligchamen
verandeien, of doen ze ten minste daarvan den scliijrt
aannemen. Sommige, b. v., veranderen hout in steen;
andere doen het ijzer het Voorkomen van koper aan-
liemen.
Bronnen, die de ligchamen versteenen of met eene
steenkorst bekleeden, zijn niet Zeldzaam. Men vindt
ef, onder anderen, vier in het Kanton Zurich, twee
in het Kanton Bern en een in Graauwbunderland.
Te Clermont, in Jtuvergne, heeft men er eene,
^Vèlker water zeer helder is, doch het laat op den
grond een witachtig zand vallen, dit een scherp zuur
bevat , hetgeen misschien eenige steenachtige zelfstan-
digheid ontbindt op die plaatsen, waar het doorvloeit.
'Het water van het meer Loagh Neagh in Ierland
bezit eene versteenende kracht, zoo dat geheele boo-
men , die onder de slib van dit meer begraven zyn
geweest, in steen zijn veranderd.
In Schotland, aan de noordzijde van Forth, ziet
men een Jiol, waarin Versieenend Water gevonden
WBidt.
Feuilleè vond te Guancahelica, zeventig mijlen van
Lima in Peru, eene bron, die warm water opgeeft,
hetwelk zicii niet verre van de bron over het om-
Hgsende land verspreidende, tot steen wordt.
^an wateren, die de metalen veranderen, zijn wei-
iiigé voorbeelden voorhanden, waarop Men genoegzaam
kan slaat niakèn. TollIds maakt van eene bron ge-
wag, die men in Hongar^e diep in eene kopermijn
■i'indt, wier water in zes of zeven weken het ijzer
in koper verandert' schoon dit geene eigenlijke ver-
aiidcrijig kan genaartid worden, omdat het water de
qzeidtelljes ^^Tgvleet cii de?,« door koperdeeltjes doet
vei'vangeij.