Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
2er-meer het water leveren, scli^'nen ook van dezen
aard te zijn.
Onder de bronnen, die op gezette tijden water ge-
ven , kan ook met regt de Fonteston in Mirepoix ge-
teld worden, alsmede de bron van Fonsanche bij
Nismes, welke laatste in den tijd van vier en twin-
tig uren tweemaal ontspringt. Elke storting duurt
iets langer dan zeven uren.
Nabij Aigle, in het Kanton Bern, is eene bron,
Lo Tare genoemd, aan den voet van eenen berg,
die, om het zevende jaar, eenige weken lang over-
vloedig water uitgeeft. De Engstler - bron, in het-
zelfde Kanton, vloeit alleen van het midden van Mei
tot het midden van Augustus, en gedurende dien tijd
's morgens omtrent acht, en des avonds omtrent vier
uren, schoon er in dezen tijd somtijds eenig verschil
bespeurd wordt. Te Remliz, in Pundten, vloeit uit
het dal Tassa eene bron, die van negen uren des
morgens tot 's middags stil is, en daarna met een
groot gedi-uisch zich doet hooren.
Dergelijke bronnen, die wij niet allen kunnen op
tellen, vindt men nog bij Chamhery in Savoyen, in
Poitou, in Languedoc, in Provence en op meer an-
dere plaatsen.
Ouder de bronnen, die minerale wateren opleveren,
vindt men ook eene groote verscheidenheid. Sommi-
fe zijn zuur of zuurachtig, en komen doorgaans on-
er den naam van zuurbronnen voor, van welke
bronnen men ook in Duitschland en Zwitserland
eene groote menigte aantreft. Andere minerale wa-
teren zijn olieachtig, en voeren zoodanig vocht mede',
dat op de oppervlakte drijft. Van- deze soort van
bronnen vindt men in Schotland nabij Edinburgh
in Beijeren, Napels en op andere plaatsen.
Andere bronnen hebben zout water, zoo als in Sak-
sen, in Luneburg, in Grootbriitanje en in Zwit-
serland. Andere weder zijn zo^t als suiker, hoeda-
nig er eene te Toledo in Spanje gevonden wordt.