Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
3.
Hronnef, rMeren en meren.
/ --
bronker.
Aan den voet van het gebergte, of ook in zijne
hoogete gedeelten, aan zijne ijs- en sneeuwvelden, of
onder deze, ontstaan de' rivieren. Hier is het, waar
de uit zee opgestegene damp, in de bovenlucht door
de koude verdikt, hangen blijft, zich als sneeuw op-
hoopt, door de warmte allengs smelt, bij droppels
in de aarde dringt, of geheele holen vult, en zoo
met geweld weder te voorschijn komt, somtijds in
enge spleten of in de laagte zamenvloeit, en kleine
beken vormt, uit welker vereeniging allengs rivieren
en stroomen ontstaan.
Zelden is het bronwater geheel zuiver, want ter-
wijl het door de aarde zijpelt of daarover henen vloeit,
voert het vele opgeloste aard-, ijzer-, zwavel- en an-
dere deelen mede, waardoor liet dikwijls eenen ei-
genaardigen smaak of reuk, en somtijds ook eenige
kleur verkrijgt. In zulke wateren, die men baden,
gezondheidsbronnen of minerale wateren noemt, vindt
men verscheidene zouten, ijzer, koper, kalk, zwa-
vel en dergehjke stoffen opgelost, en het water met
onderscheidene luchtsoorten bezwangerd.
De bronnen leveren vele merkwaardige verschijnselen
op. Men heeft er, die niet altijd water opgeven,
maar slechts bij afwisseling en dikwijls op gezette tij-
den. Zoo vindt men, vijf mijlen van Como, eene
bron, die driemaal daags wast en afneemt. In jPa-
derborn heeft men eene bron, die zich in den tijd
van vier en twintig uren tweemaal verliest, en al-
tijd, na verloop van zes uren, met een groot ge-
raas terug keert. De bronnen, die aan het Zirknit-