Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- — a^s«^
I.
DE AABDE.
Hoe zeer wij in het eerste Stukje van dit Leeshoek
reeds ^en en ander betreffende de natuurlijke gesteld-
heid onzes Aardbols opgenomen hebben, zoo zal
echter deze algetneene beschouwing niet overtollig zijn,
naardien zij ons nog menige belangrijke en wetens-
waardige bijzonderheid zal opleveren, en ook veel^
dat ter uitbreiding van het reeds gezegde kan dienen.
1.
€featm»»le en verandering aer aarae.
Onze aarde heeft eene bijna bolvormige gedaante«
Hare middellijn rekent men op 1720 mnléa.
De aarde is in haren middélbaren afstand 20000000
mijlen van de zon verwijderd. Zij beweegt zich,
in 24 uren eens om hai-e as, en in 365 dagen,
5 uren en bijna 49 minuten eens om de zon,
leggende zij in dien üjd eenen weg af van omtrent
126000000 mijlen, hetwelk in één minuut nagenoeg
240 mijlen beloopt. De oppervlakte der aarde be-
vat 9320850 vierkante mijlen, waarvan ruim de
helft, — of volgens anderen, — twee derde uit wa-
ter bestaat.
I*