Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
ken kalkachtige rots vooruitsteken. Nog trelFender dan
van beneden, is het gezigt van den top van eenige
op elkander liggende stukken rots, welke 50 voet be-
neden de oppervlakte van de spleet liggen. Hier ziet
men den boog in zijne geheele schoonheid en grootte,
en tevens den afgrond, waarover deze heenloopt.
Hol in Kentucky.
In Warren County, in Kentucky, vindt men een
hol van eene aanmerkelijke uitgestrektheid. Nahcm
wards, die dit hol in April des jaars 1816 bezocht,
geeft'èr de volgende beschrijving van, die wij nage-
noeg in haar geheel met de eigene woorden des Schrij-
vers overnemen, ten einde' men zich dergelijke onder-
aardsche reis te beter zou kunnen voorstellen.
Om acht uren des morgens — zegt de Schrijver —
verliet ik, in gezelschap van twee gidsen, en voorzien
van twee lampen, een kompas en eenige ververschin-
gen, mijn verblijf, en. trad het hol in, eerst door
.eene groef, die 40 voet diep ^s, en 120 voet ^n den
omtrek heeft, in welker bodem men eene bron heeft.'
Ten einde dezer groef gekomen, is men ook aan den
ingang van het hol, waarvan de opening, die 40 tot
50 voet hoog en omtrent 30 voet breed is, zich naar
bet noorden uitstrekt. Ruim 40 roeden in het hol
doorgedrongen zijnde, is deze gang niet meer dan 10
voet breed en 5 voet hoog. Allengs echter woi-dt deze
gang wijder, en wel op de lengte van eene Engelsche
mijl, wanneer men aan de eerste salpetei-groef komt,
die 30 of 40 voet wijd, en^ omtrent 20 voet hoog
is. Van hier, tot aan de salpetetgroef, twee mijlen
van den ingang, is de gang omtrent 40 voet breed
en 60 voet hoog. De losgebrokene kalksteenen heeft
men aan beide zijden, bijna in de geheele streek van