Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
Okey-hole* Het gewelf is, daar het op het hoogst
is, 8 vademen boven den grond verheven, doch op
sommige plaatsen is het zoo laag, dat men niet over-
eind daaronder kan doorgaan. De wijdte is zeer on-
gelijk,, zoo dat het op sommige plaatsen 5 of 6 va-
demen, op andere slechts één vadem wijdte heeft,
doch het strekt zich uit ter lengte van 60p Engelsche
voelen. In het achterste gedeelte van dit hol, komt
een stroom van goed water te voorschijn, die groot
genoeg is, om eenen molen in beweging te brengen,
en die zich door de kloven der rotsen in het nabij
gelegene dal ontlast. Deze stroom is, zelfs binnen in
het hol, zeer vischrijk, en inzonderheid wel voorzien
van aal, schoon het water van de hoogte van 6 of
8 vademen tusschen de rotsen nederstort, eer het in
het dal vloeit.
In Noord- Amerika.
Een der verhevenste werken der natuur is de RotS'^
brug in Noord" Amerika, welke door weld omtrent
op deze wijze beschreven is.
Deze brug ligt omtrent 10 Engelsche mijlen van Flu^
wanna f en even zoo verre van het Blaauwe geberg-
te* Het geheele Canton draagt naar haar den naam
van Rock'bridge County, Deze brug loopt over eene
diepe spleet in eenen berg, welke, door eene of an-
dere werking der natuur, van de kruin tot den voet
is van een gescheurd. De spleet is bijna twee mijlen
lang. Haie diepte is verschillend naar de hoogte
des bergs; waar deze het hoogste is, heeft de spleet
eene diepte van 300 voet. De breedte is ook niet
overal gelijk, doch aan de kruin des bergs is de spleet
het breedste. Uit eene en andere omstandigheid blijkt,
dat beide wanden eertijds een geheel uitmaakten,
De boog van de brug bestaat uit eene menigte
steenen, die zoo digt in een gevoegd zijn, dat alles
uit één stuk schijnt te bestaan. Toen de berg van
«en scheurde, is waarschijnlijk die steenhoop over de