Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
De Kelle, een albaster - hol in de nabijheid van
Ellrich, aan den Harts, is 288 voet lang, 256 voet
breed en 156 voet hoog. De ingang heeft eene hoog-
te van 150 voet. Het diepste punt isy ter hoogte van
50 voet, met koud water gevuld.
t
In Krain is eene beroemde grot, die de Adehherg-
sche genoemd wordt. Men is er ter lengte van 2
■ mijlen in doorgedrongen, zonder het einde te berei-
ken. In dit hol is ruimte genoeg om geheele dorpen
te stichten. Men vindt er verbazende steilten en diep-
ten , en eene door de natuur gevormde steenen brug,
waaronder een zeer diep water stroomt.
Jn Hongarije.
Bij het Karpatisch gebergte, dat Hongarije van
Polen scheidt, zijn twee aanmerkelijke holen. Het eene
is bij het dorp Szilicze, ,ten noorden van een' der
Karpatische bergen. Dit hol heeft de merkwaai-dige
eigenschap, dat het daarin zeer warm is, wanneer
■er buiten het hol eene strenge koude heerscht. Heeft
men buiten het hol eene groote hitte, dan heerscht
er de strengste koude in; het wordt van binnen met
eene ijskorst overtogen; de grond zelf wordt met ijs
bedekt, en aan de bovenste gewelven hangen ijsbrok-
ken als groote vaten. Men kan niet bepalen, hoe
verre zie i dit hol uitstrekt, omdat het, door de
schuine helling van den grond, die door de ijskorst
te glibberig is, voor den onderzoeker niet mogelijk
is, dieper neder te dalen. Dat het zich zeer verre
moet uitstrekken, wordt zeer waarschijnlijk uit het
geluid, dat met een donderend geloei eenige minuten
gehoord, en door de holen terug gekaatst wordt,
wanneer men een welgeladen vuurroer er in lost,
Zoo dra het weder buiten het hol koeler wordt, be-
gint het ijs te smelten, en geheele stroompjes dalen