Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
Men zou liier ook gewag kunnen maken van den
Labyrinthus op het eiland Candia, wanneer de mee-
ning gegrond is, dat dit hol niet door kunst gevormd
is. Men vindt dit hol aan de zuidzijde van den berg
Ida, en treedt er binnen door eene oMning, die 7
of 8 schreden wijd, doch zoo laag is, dat men naan-
. welijks regt over einde gaan kan. Door deze opening
komt men eerst in eene soort van kelder, die zacht-
jes afdaalt, waaruit men in eenen onderaardschen weg
treedt, die met vele bogten en kronkels loopt, en vele
zijpaden heeft; doch de voornaamste weg, die 1200
schreden lang is, loopt tot aan het einde van dezen
gang, en brengt den reiziger in twee groote en schoone
zalen. De gang zelf is 7 of 8 voet hoog, schoon hij
op sommige plaatsen zoo laag wordt, dat men op
handen en voeten er door moet kruipen. De breedte
van den voornaamsten weg is zoo groot, dat twee
of drie menschen behoorlijk naast elkander kunnen
gaan.
In Duitschland.
In Duitschland zijn verschéidene aanmerkelijke ho-
len , waaronder in de eerste plaats het Baumanns - hol,
in den Neder - Harts, verdient genoemd te worden.
Dit hol bestaat uit verscheidene holen, die waarschijn-
lijk nog niet allen bekend zijn. Somtijds moet men,
om uit het eene hol in het andere te komen, op
handen en voelen kruipen; doch eertijds meer dan thans,
omdat deze openingen eenigzins verwijd zijn. Men komt
zoo in zes onderscheidene holen, waaronder het eerste
het grootste is. Dit hol is meer dan 200 voet lang-,
en heeft op eene plaats eene hoogte van 28 voet.
Het water, dat overal door de wanden'en gewelven
dringt, vormt dropsteen, die de zeldzaamste figuren
aangenomen heeft.