Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
bedekt, en sluiten groote dalen en velden in, die en-
kel uit ijs bestaan, aan welks ontdooijing de zonne-
stralen te vei-geefs hun vermogen verspillen. Ijsbergen
stapelen zich op en nevens elkander, of verheffen
zich te midden van ijsvelden, waar geen mensch
woont, geen dier zich ophoudt, geen boom staat,
;eene plant wast. En echter vindt men dikwijls in
lunne nabijheid de schoonste weiden, zelfs door ijs-
bergen en ijsvelden als door wachters omringd. Beken
storten schuimend en bruisend van het gebergte.
Rotsen zijn hier en daar van een gescheurd, tusschen
welke men schrikbarende kloven heeft, waarin zich
hier en daar een bergstroom nederstort; of ijsvelden
zijn van een gespleten, en openen voor het oog af-
gronden van meer dan tweehonderd ellen diepte,
waarover men niet dan met siddering en gevaar, en
door eenen ervaren gids geleid, zijnen weg kan ver-
volgen. — Aan de Bernina staan vier lange rijen
bergen achter elkander, en in de uitgestrektheid van
44 ureTi bespeurt het oog niets dan sneeuw en ijs
met enkele naakte rotsen, die hare toppen verheffen.
Zelfs in het midden van den zomer gaat men, in
gevaar van ie bevriezen, twee uren lang over sneeuw
en ijs, en eenige uren verder kan men door hitte
versmachten. Hier zijn, aan den voet van het ge-
bergte, de lentebloemen reeds verwelkt; klimt men
kooger, daar beginnen zij eerst te bloeijen, en nog
hooger eerst te laemeu; in andere streken bloeijen de
zomergewassen, terwijl ten noorden en westen de win-
ter alles met ijs en sneeuw bedekt.
holeiti
Men vindt in het gebergte eene talrijke menigte ho-
len, waarvan wij eenige der voornaamste zullen op-
noemen.