Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
rika over Kanada naar Europa loopen, waar zij
zich met de Alpen vereenigen, welke men voor het
hoofdgebergte van Europa kan houden.
Ook de Alpen loopen onder verschillende benamin-
gen in onderscheidene rigtingen, en de St. Qothards-
berg kan als het midde punt er van beschouwd wor-
den. De Apennijnen, die in de lengte geheel Jtalie
doorloopen, staan met de Alpen in verband. Een
gedeelte der Apennijnen gaat onder de straat bij Sici-
lië door, en verheft zich weder op dit eiland tot
een hoog gebergte. Een ander gedeelte der Alpen
loopt door Graauwbunderland, Tyrol, Kernten,
Krain, Kroatië en Dalmatie naar Turkije, waar zich
een tak er van aan de Zwarte Zee schijnt te vei>
liezen, terwijl een andere tak zich over Thessalie
enz. tot het gebergte Taurus uitstrekt, en zich daar
met het gebergte van Azie vereenigt. — Een andere
tak van de Alpen loopt naar den Rijn, en vormt,
ten westen daarvan, het Vogesische gebergte in
Frankrijk, waaraan zich het Jura-gebergte sluit.
Een andere lak van de Alpen, — dezelfde, die zich
naar de Apennijnen uitstrekt, — heeft westelijk een'
tak, die het hoofdgebergle van Frankrijk, de Seven-
nen, met z;ich vereenigt.
Genoeg zij dit, om te doen zien, in welk een naauw
verband de gebergten onderling met elkander staan.
Omtrent het hoogste gebergte der aarde moeten wij
nog zeggen, dat tot voor weinige jaren de Chimbo-
rasso in Zuid- Amerika voor den hoogslen berg der
aarde gehouden werd. Thans schijnt het zeker, dat
men dit hoogste punt in Azie moet zoeken, en wel
op het Himalaya gebergte in Thibet. De hoogte
van een' dezer bergen rekent men op 27677 voet;
acht andere bergen, tot deze keten behoorende, over-
treffen den C/iimborasso verre in hoogte. Men zou
dus dit gedeelte van het gebergte in Azie als de
hoofdstam van al het gebergte der aarde kunnen be-
schouwen.
Welk een tafereel levert Zwitserland te dezen aan-
zien op! Geheele stieken bergen zijn op hunne'top-
pen met altoosdmende sneeuw en altoosdurend ijs