Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
beid geeft. Het is waar, dat er eenige bergen geheel
afgescheiden staan van de overige, doch dit is zeld-
zaam, en welh'gt laat zich het bestaan hebbend ver-
band niet meer bespeuren. In het algemeen vormen
de bergen ketenen, of hunne hoofdtakken breiden
zich links en regts uit, tot hunne uiterste punten
zich weder met andere gebergten vereenigen.
De langste, breedste en grootste bergketen der aar-
de is de Andes in Amerika. Dfeze begint aan Kaap
Hoorn, het zuidelijkst punt van Amerika, en loopt
tot in Noord-Amerika, beslaande eene lengte van
1700, en eene breedte van 18 tot 24 mijlen. Deze
bergketen begint derhalve op het Vuurland, loopt
onder zee door naar Patagonie, vormt bij Chili aan-
zienlijke rotsen, strijkt door gqjieel Chili en Peru,
in welk laatste land zij zich tot de hoogte van 20000
voet verheft, en de schoonste berggroep vormt, die
wij kennen. De hooge berg, de Chimborassó, is
onder deze groep begrepen. Van hier verdeelt zich
dit gebergte in twee takken, waarvan de eene oos-
telijk loopt, en de bergketen van Carracas vormt,
van welke keten de hoogste berg 15000 voet hoog
is; de andere tak loopt naar de Landengte van
Panama, en daalt van 900 tot 300 voet. Deze
laatste bergketen gaat nu over gezegde landengte naar
Mexico, verheft zich hier weder ter hoogte van
9000 of 10000 voet, en vormt in de streek der
hoofdstad Mexico eene groep bergen, waarvan de top-
pen zich meer dan 15000 voet boven de oppervlak-
te der zee verheffen. Verder ten noorden wordt deze
bergketen allengs lager, met uitzondering van den
berg St. Elias, en eenpn anderen, die eene hoogte
van 14000 voet bereiken. Van hier loopt dit geberg-
te waarscliijnlijk naar Kamschatka, en staat denkelijk
met de vulkanen van dat land, en met de bijna
alleen uit vulkanen bestaande Aleutische Eilanden in
verband.
Hoe de onderscheidene takken van dit gebergte in
alle rigtingen en naar de overige werelddeelen zich
uitstrekken, laat zich hier niet opaeven; echter kan
men aannemen, dat eenige takken door Noord-Ame-
3