Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
Veranderd! Hoe vele sleden en plantaadjen vindt
men llians in dit eertijds zoo woest Amerika / —
Een honderdjarige grijsaard te PJiiladelphia, die in
het jaar 1782 overleed, verhaalde gaarne hoe deze
streken in zijne jeugd gesteld geweest waren. Hij was
in eene kleine hut geboren, en thans liepen op de
plaats, waar deze hut gestaan had, twee groote stra-
ten der slad te zamen. Daar, waar hij als knaap
braambeziën geplakt had, waar hij als jongeling hazen
en konijnen -gejaagd had, waar alles met wilde strui-
ken bedekt M'as, stonden thans de schoonste gebou-
wen eener volkrijke stad, en kerken verhieven zich
ter plaatse, waar eens uitgestrekte moerassen geweest
waren. Daar, waar men thans rijk geladene vloten
zag liggen, op hetzelfde strand, was eertijds de el-
lendige kaan van den naakten wilde vastgebonden.
2.
Bergen, HoMe*^ en woesiijnen.
BERGEN.
Bijna overal op de oppervlakte onzes aardbols vindt
men gebergte, dat, hoe hoog het ook zij, in betrek-
king tot den geheelen aardbol beschouwd, even als
eene zandkorrel is op de oppervlakte van eenen bol
van een' voet middellijns.
Er bestaat een wonderbaar en nog geenszins ver-
klaard verband tusschen het gebergte op aarde,
van het oosten ' tot he\ westen, en van het zuiden
tot het noorden. Geheel op zich zelf bestaat geen
gebergte. Zelfs onder de oppervlakte der aarde en
onder de zee, loopt ongetwijfeld het gebergte za-
menhangend voort, en omvat de overige deelen als
met eenen gordel, die Jiet geheel de noodige vast-