Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
gebergte in Iiaren loop gestuit, en baanden zich eenen
nieuwen weg. Sclirik en verwoesting waren algemeen.
koraal - eilasdes.
Bij hetgene wij reeds wegens het ontstaan der ko-
raal-riffen enz. gezegd hebben, kan het volgende tot
meerdere opheldering en uitbreiding dienen.
Onder alle LithopJiyten of koraal - dieren, is de
Madrepora of het sterrenkoraal het talrijkste. Men
vindt het meest tusschen de keerkringen. Deze dieren
bekleeden met verbazende rotsen en riffen menig ei-
land , waarvan de grond uit basalt bestaat, zoo in de
Zuid- als Indische Zee, welke eilanden daardoor da-
gelijks in grootte en uitgebreidheid toenemen. De kus-
ten der PVestindische eilanden, de eilanden aan de
oostkust van Afrika, en de oevers en ondiepten der
Roode Zee zijn met koraal-klippen bedekt. Verschei-
dene soorten van sterrenkoraal brengen het hare bij
ter vorming zulker klippen, doch het menigvuldigst
vindt men daaronder het .gedoomd slerrenkoraaL
Deze diertjes vergrooten niet alleen het bestaande land,
maar vormen ook geheele eilanden. Forst er , geeft, ia
zijne reis om de wereld, het volgend berigt wegens
het ontstaan der koraal - eilanden in de Zuidzee.
Alle lage eilanden — zegt deze Schrijver — zijn een
voortbrengsel der zee, of eigenlijk een werk der ko-
raal-dieren, die himne woningen van den grond der
zee, tot aan hare oppervlakte, hoe langer hoe bree-
der opbouwen. De deelen dezer huisjes zijn kalkach-
tig, met eenige dierlijke zelfstandigheid vermengd. In
de Zuidzee vindt men deze polyponhuisjes in hunnen
verschillenden ouderdom, en van allerlei grootte. Eeni-
ge mijlen ten westen van het Schildpadden-eiland
ligt een tamelijk groot rif, van eene cirkelronde ge-
daante, waarvan niets boven water verschijnt. De
baren loopen aan alle kanten daarover in de zee of
het meer, hetwelk door dezen ring van klippen ge-