Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
door de aardbeving in den Z'ina drie groote scheuren^
waaruit de vlammen, met een ontzettend gedruisch,
meer dan 100 roeden in de hoogte stegen, te gelijk
eene groote menigte sleenen uitweipende, waarvan er
eenige over de 300 pond wogen, en eenige mijlen
van daar nedervielen, zijnde zoo zeer met vonken
en asch vergezeld, dat de luciit daardoor, als door
.eenen dikken rook, verduisterd scheen.
Niet verre van Pouzzole, en dus niet verre van
Napels, heeft men den berg Solfatara of Solforata.
Deze berg is vol van zwavel, aluin en onderaardsche
gaten, waaruit, bij de uitbarsting van den Vesuviua,
ook veel rook en vlam opsteeg. Op dezen berg,
die droog is, bereidt men den rotsaluin, gelen en
witten. Men slaat aldaar tot dat werk kleine hutten
op. De hitte van de luchtgaten alleen doet de ketels
koken. De oppervlakte van dezen berg, die van bo-
ven gelieel door het vuur verteerd is, heeft de ge-
daante van een eironde bekken, omtrent 1250 voet
lang en 1000 voet breed. Den rook, die gedurig
daaruit te voorschijn komt, bespeurt men dikwijls te
Napels,
Bij de aardbeving van het jaar 1755, zag men te
Cadix, één uur na den eersten schok, op den af-
stand van twee geographische mijlen van de kust,
eene baar, die ten minste CO voet hooger was dan
de andere, het strand naderen. Deze baar bereikte
de westzijde der stad, waar de bodem der zee met
rotsen bezaaid is, verwoestte de wallen, en scheur-
de er stukken af, die 16000 of 20000 pond wogen,
welke zij 40 of 50 roeden verre van den muur voort-
sleepte.
In het jaar 1811 werd het bed van den Mississippi
door eene aardbeving in de hoogte geheven, waar-