Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
ken aldaar zamengevloeid waren, zagen den berg die-
per wegzinken.
In Noord- Amerika, in Nieuw - Spanje, ontstond
in het jaar 1759 eene groote vulkaan. Reeds in Junij
van dat jaar, had men, ten westen van Aquasarco,
een onderaardsch geraas vernomen, wanneer plotse^
ling, in den nacht, tusschen den 28. en 29. Sep-
tember, het groote land, Malpays genaamd, meteen
ontzettend gekraak, even als eene blaas, die met
wind gevuld wordt, om. hoog geheven werd. De be-
woners, die op het gebergte de vlugt namen, zagen,
dat de grond, in den omtrek van meer dan eene
halve mijl, vlammen en gloeijende stukken rots uit-
braakte. ïwee beken, waar tusschen deze grond ge-
legen was, vloeiden in de openingen, en vermeerder-
den zoo het geweld des vuurs. Groote stukken moe-
rassige aarde en klei werden in de hoogte geworpen.
Eene ontelbare menigte kleine openingen spuwden
vuur en vlam, en hieven het omliggende land om
hoog. Zes groote brandende heuvels, omringd door
meer dan duizend dampende kogels, kwamen te voor-
schijn : thans is de vulkaan Jorullo of CoruUo van
deze heuvels de hoogste. Zij rees, met lava en ascli
bedekt, 1551 voet boven de omliggende vlakte en
3708 voet boven de oppervlakte der zee.
In het jaar 1669 heeft de Etna versclirikkelijk ge-
woed. De eerste uitbarsting begon den 11, Maart,
tien mijlen van Cutanea. Hij wierp al in den begin-
ne gloeijende vuurstroomen of gesinoltene stoffen uit,
die tot eenen aanmerkelijken afstand in zee liepen,
eerst de muren van Cutanea \oorbij stroomende,
doch naderhand hun geweld tegen de stad rigtende.
Het vuur had in het bovenland omtrent 14 steedjes
en dorpen bedolven, waarvan sommige 3 of 40ü0
inwoners bevatteden, van welke steedjes men nu geen
overblijfsel meer vindt. Te dier tijd ontstonde ei-