Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
geweld terug keert — ook verdroogeu de nabygelegene
Bronnen om ,dezen tijd.
De krater der vulkanen heeft zich door allerlei berg-
stofièn, zoo wel oorspronkelijke als van latere wor-
ding, geboord. Ofschoon wij nog geen denkbeeld van
de middelen hebben, waardoor de natuur zulk een
verbazend vuur in zulk eene diepte onderhoudt, zoo
kunnen wij toch duidelijk uit de uitwerkselen der
vulkanen opmaken, welke veranderingen zij op de
oppervlakte onzes aard bols te weeg gebragt hebben.
Bergen en eilanden zijn door deze geweldige wer-
kingen der natuur te voorschijn gekomen of verdwe-
nen , en geheele streken lands met vulkanische uit-
werpselen bedekt.
De werking der vulkanen is meer plaatselijk en
ook meer bepaald dan de reeds genoemde oorzaken,
die heden nog de oppervlakte der aarde doen veran-
deren; ook heeft deze werking ter vermeerdering van
de hoogte van het niet vulkanische gebergte niets
bijgedragen.
Bij de reeds opgegevene uitbarstingen en aardbevin-
gen, zullen wij nog het volgende voegen.
In Jtalie, niet verre van Norcia, scheurde door
eene aardbeving een berg, waardoor er een gedeelte
van verzonk. Men kon in deze opening geenen giond
vinden, schoon men daarin een touw nederliet van
294 vademen, aan welks einde een kanonkogel ge-
bonden was.
I« het jaar 1737 , den 25. Augustus, verzonk, om-
trent het steedje Bregenz, in het landgoed Gorbag,
niét verre van Lindau, een berg, en sleepte met
zich zes morgen zaailand en drie of vier morgen hout-
gewas, züodat er eene opening ontstond van meer
dan 600 voet lang en 500 voet bieed. Het kraken
hield den 4. September nog niet op, en in den grond
kwamen, op dien dag, nog verscheidene nieuwe ope-
ningen. De aanschouwers, die van de naburige stre-