Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
Nijl en de genoemde woestijn ligt, niet als eene borst-
wering diende, om den oever tegen het zand der
woestijn te beschermen. Niels veroorzaakt eene treu-
rigere gewaarwording dan over dorpen ts wandelen,
die het zand der woestijn bedolven heeft, wanneer
men daarbij bedenkt, dat hieronder bebouwde vel-
den waren, boomen groeiden, en Woningen van men-
schen stonden, en dat dit alles verdwenen is!
In vroegere lijden was de woestijn verre van Egyp-
te gelegen; de Oasen zijn de bewoonbare vlekken,
die nog Ie midden der woestijn aangetroffen worden;
zij zijn de overblijfsels van eene landstreek, die zich
langs den Nijl uitstrekte. Zoo heeft dan dit zand,
door de westelijke winden aangevoerd, eene groote
uitgestrektheid lands bedekt en tot onvruchtbaarheid
veroordeeld, dat voormaals om zijne vrachtbaarheid
zoo zeer beroemd was.
VUtKAHEN EN AARDBEVIIIGE;».
De vulkanen of vuurspuwende bergen zijn hooge,
op zich zeiven staande bergen, wier kruinen open
zijn^ en rook, vlammen, dikwijls, gedurende de uit-
barsting , heet water, doch meest gesmoltene lava, en
andere, door de kracht van het vuur veranderde delf-
sloffelijke ligchamen, en somtijds ook' onveranderde,
zoo als conchyliën en visschen, uitwerpen. De uit-
barsting dezer bergen gaat met aardbevingen, onder-
aardschen donder, geruisch en bliksemstralen verge-
zeld. De asch verspreidt zich, als zwarte wolken,
verre in de rondte, en bedekt en verwoest geheele
landstreken. De aanvankelijk gloeijende lava-stroom
kan eene uitgestrektheid van meer dan eene mijl door-
loopen. Tot heden telt men omtrent 400 vuurspu-
wende bergen, allen aan zee gelegen, en meest op
eilanden.. Volgens, den jongen de ldc heeft het bin-t.
nenste der vulkanen met de zee gemeenschap. Men
bespeurt dikwijls, dat, kort voor de uitbarsting, de
zee van den oever wijkt, en daarna met ontstuimig