Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
De westhoek van het land van Cadzand heeft van
het jaar 1703 tot 1746 meer dan 500 Rijnlandsche roei
den aan duinen verloren.
In het jaar 1271 ontstond door eene inbraak der
Noordzee de bekende Dollart, waarbij 50 dorpen te
gronde gingen.
Vestigen wij het oog op den verdronken Holland-
sehen Ifaard, die de Merwe voor en de oude Maas
acliler zich heeft, en zich tot het land van Dor-
drecht uitstrekt — hier telt men vier- of vijfenze-
ventig zoo groote als kleine eilandjes, waarvan som-
mige door de schuring der stroomen afnemen, andere
weder aannemen , en ook wel eenige, van een ge-
scheurd zijnde, zich door den tijd als. nieuwe eiland-
jes vertoonen. De gronden van deze eilandjes zijn
'week en moerassig, zoo dat de meeste niet te betre-
den zijn. De grootste hebben echter meer of min
eenen vasteren grond. De meeste zijn met riet en
waterwilgen bewassen, zoo dat deze eilanden ten schuil-
plaats voor eene menigte watervogelen dienen. De me-
nigte van biezen, welke in die streek wassen, heb-
ben aan dezen waard den naam van Biesbosch doen
geven. Wat was eertijds deze waard? Eene bloei-
jende en volkrijke landstreek, die 72 dorpen of ge-
"liuchten bevatleJe. In het jaar 1421, op den 18.
November, bezweek dit gedeelte lands voor het ge-
weld des waters.
In het jaar 1572 ontstond er eene doorbraak in den
Krimpener-fVaard—zijnde een gedeelte lands van
Zuid-Holland, dat voornamelijk door de Lek, de
Maas en den IJssel omspoeld wordt — waardoor dit
land zeven jaren lang onder het water der rivieren
is bedolven geweest.
In het jaar 1531 was het Haarlemmer - Meer groot
3040 morgen; het Leidsche - Meer 2175 morgen;
het Spiering- Meer 850 morgen; het Oude-Meer
520 morgen, makende te zamen 6585 morgen. De-
ze wateren vereenigd zijnde, besloegen in 1591 in
het geheel 12375 morgen; in 1647 17082 morgen; in
1687 18100 morgen; in 1740 19500 morgen, en te-
genwooi-dig zullen deze wateren, vereenigd met de