Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
schouwen wij thans de Zuiderzee, dan bevinden
wij, dat de oude stad Naarden, die toen ter tijil
hoog en droog lag, nu diep onder de zee begraven
is. Wenden wij het oog naar het eiland Urk, dan
bespeuren wij, dat ten nooi-doosten van dat eiland
oudtijds een dorp gelegen heeft, dat nu mede onder
het water bedolven ligt; wordende deze plaats nog
het Urker - kerkhof gensLomA. Nog is ten zuiden van
JIrk, ten oosten van het Diep, het Val van Urk,
en omtrent een half uur van daar een ander dorp,
met huizen en kerk, verdronken, waarvan de fon-
damenten en het steenwerk, bij laag water, nog door
de schippers moeten vermeden worden. Niet minder
maar wel duidelijker blijken geeft het bosch, dat oud-
tijds op den noordlioek van Texel gelegen heeft,
want het is zeker, dat omtrent het jaar 1350 aldaar
nog een gedeelte van dit bosch gestaan heeft; ja, in
het jaar 1550 zaten aldaar nog vele stronken vast in
den grond, waarom ook door de schippers vermeden
moest worden, aan dien hoek het anker te werpen,
omdat, de lepels daarvan in die stronken en
struiken vast rakende, het anker met geen manskrach-
ten was op te winden. Tusschen JEnkhuizen en Sta-
,voren had men eertijds het Kreiler - Bosch, der Vor-
sten diergaarde, rijkelijk van wild voorzien.
Vergelijkt men de oude kaarten van ons vaderland
met de tegenwoordige, dan ziet men verder hoe veel
het water hier en daar van het land heeft wegge-
spoeld. Het huis der Britten, een gebouw, zoo men
meent, door de Romeinen aan den mond van den
Bijn bij Katwijk gesticht, ligt thans meer dan 500
roeden verre in zee. In liet laatst der vorige eeuw
waren, bij eene lage zee, van dit gebouw nog eeni-
ge overblijfsels te bespeuren.
De toren van Katwijk aan Zee heeft voor dezen
midden in het dorp gestaan. Sedert 1719 heeft de
zee daar ter plaatse wel 50 roeden gewonnen, en
twee geheele straten van Katwijk weggenomen, of,
nadat zij die ondermijnd had, doen insluiten. In 157C
werden door een' zwaren zeevloed in éic/ieyeiiingen
128 huizen veBiiicld.