Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
en, daar het zich niet kan lozen, alles eindelijk
voor zijn geweld doet bezwijken.
In het Graafschap Herford, in Engeland, scheid-
de zich in het jaar 1571 een gedeelte lands van de
overige velden, schoof in den tijd van driemaal
2'i uren, zonder eenig gedruisch, van zijne
plaats, en verhief zich daarop plotselijk tot eene
aanzienlijke hoogte, die thans nog bestaat, en
Marhlehill heet. Er was geen spoor van eene
aardbeving te vinden.
liWIREK.
Niet alleen gedeelten van het rotsgebergte, maar
ook ijsbergen en lawinen storten somtijds naar be-
neden , en rigten vreeselijke verwoestingen aan.
De lawinen vullen dikwijls geheele dalen, strem-
men de beken en rivieren in haren loop, en
voeren aarde en steenen mede. Deze val gaat ge-
paard met een hevig gedruisch en met eenen ge-
weldigen wind.
Door lawinen verstaat men eene menigte sneeuw,
die van de hooge bergen in de nabij gelegene da-
len nederstort. Ër zijn twee soorten van lawinen.
De eerste soort noemt men wind-lawinen, omdat zij
deels door den wind verooi-zaakt worden, die de
gevallene sijeeuw van alle hooge plaatsen opneemt
en doet nedervallen, deels als de wind plotselijk
komen, en door haren val eenen sterken wind
veroorzaken, die alles in het rond omverre werpt,
de grootste dennen scheurt, menschen en vee doet
verstikken, en huizen en stallen doet instorten. Men
noemt ze ook stof -lawinen, omdat zij al wat in het
dal is met sneeuvvstof bedekken. — Ook sneeuw - la-
winen , omdat zij enkel uit sneeuw bestaan. Deze
wind-lawinen zijn gevaarlijker dan de volgende, uit
hoofd« van har« snelheid, waarom reiziger» zich niet