Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
gegeten. Zes uren daarna stierf liet. Het was na het
gebruik .dezer zaden zoo stijf geworden , dat het geen'
arm noch ' been bewegen kon. Eindelijk week deze
stijfheid, en het biuakte eenige zaadkorrels uit. De
moeder gaf het warme melk te dj inken, waarop het
begon te braken, rustig werd en sclieen te slaj^en.
In den nacht rogchelde het; een bloedig schuim
kwam op den mond; het gezigt werd biaauw, en het
stierf koi t daarna zonder eenige stiuj)trekking, \ ^
Enkel de uitwaseming dezer plant, en vooral die
der zaden, wanneer men deze, om te droogen, in
een vertrek legt, veroorzaakt gevaarlijke toevallen.
BESDRAGEIfD DOODKRüID.
Het hesdragend Doodkruid of de Belladonna
[Atropa belladonna) brengt eene vrucht voort, die
veel naar eene kers gelijkt. Dexe vrucht heeft eenen
zoetachtigen smaak, en kan daardoor, alsmede door
hare gedaante, .ligtelijk de onkundigen misleiden.
De Belladonna is eene plant, waarvan de stengen
van vier tot zes voelen hoog groeijen, en eene lood-
achtige kleur hebben. De bladen zijn vijf of zes duim
lang, eirond, eöeni-andig, en van boven donkergroen^
Uit de oksels der bladstelen komen, in Julij en Au-
gustus, meest enkel, dé donkerbrainroode bloemen te
voorschijn. De bloemen zijn groot, klokvormig, ge-
streept, inwendig pujperrood, van onderen geel, en
Van builen groenachtig rood eri behaard. Zij staan
of hangen aan korte stelen. De vrucht is eerst rood- '
achtig bruin , en wordt vervolgens glanzig zwart.
De beziën maken het vergil ligste gedeelte der plant
uit, ofschoon alle overige deelen er van gevaarlijk zijn.
Alle deelen der plant hebl)en eenen walgelijken, verdoo-
venden reuk, die op zich zeiven reeds in staat is,