Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
en bedienen zich daarvan om wolven en andere die-
ren te dooden. Een wolf, die dit vergift gebruikt
heeft, braakt zoo lang, lot de dood daarop volgt.
Een heelmeester at van deze plant, haar bij ver-
gissing voor een 'ander krnid aanziende. Hij geraakte
daarop in eenen diepen slaap, waaruit hij nimmer
weder ontwaakte. " Op zijn ligchaam bespeurde men
overal, voornamelijk op den rug en aan den hals,
blaauwe vlekken: een duidelijk bewijs van het ver-
doovend vermogen dezer plant.
Men heeft nog verscheidene andere soorten van Mon-
nikskappen , die in meerdere of mindere mate deze
doodelijke eigenschap gemeen hebben.
DE 6EUEENE DOOnRAPPEL.
De gemeene Doornappel ( Datura stramonium)
draagt zijn' naam naar de menigte van stekels, waar-
mede het zaadkaslje bezet is. Men vindt deze plant
dikwijls in onze tuinen waaruit zij ecliter, om hare
schadelijke eigenschappen, zorgvuldig dient geweerd te
worden.
De wortel is dik. De bladen zijn groot, glad, breed,
donkergroen, geaderd, langgesteeld, en aan den rand
halvemaanvormig ingesneden. De bloem is groot, vuil
wit, eenbladig, trechtervormig, en somtijds gevuld.
De kelk is eenbladig, vijfhoekig, vijftandig en bui-
kig. De vijf meeldraden zijn priemvormig. De slijl
is draadvormig. Het zaadkastje is bijna eirond, twee-
hokkig, vierkleppig en van stekels voorzien. De za-
den zijn zwart en vlak. De geheele plant wasemt
eene kleverige vochtigheid uit.
Het gift dezer plant is zeer gevaarlijk en veroor-
zaakt razernij. Deze nadeelige eigenschap bezit de ge-
heele plant, doch het allerhevigst werken de zaden.
Een kind van anderhalf jaar had mét de zaden van
den Doornappel gespeeld, en eenige van deze zaden