Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
III.
IHERKW AARDIGHEDEN
dit het
. PI,A!VT£1VBIJK.
Van eenige inlantlache gUtpHanten»
de gemeeue m05hikskaf.
I^e gemeene Monnikskap {Aconitum napellus), di«
in eenige streken onzes vaderlands in het wild gevon-
den wordt, draagt fraaije blaauwe bloemen, waarom
zij dan ook menigvuldig tot sieraad in onze tuinen
dient. De bladen zijn donkergroen, glanzig, en tot
den steel in drie, vijf of meer lobben verdeeld, waar-
van de middelste altijd driedeelig is. De bloemkrans
is vijfbladig; het bovenste blad maakt den helm uit;
de beide bladen ter zijde zijn rondachtig, en de beide
onderste klein en eirond. De bloem heeft twee ho-
nigbakjes. De talrijke meeldraden zijn bruingeel, en
de drie zaadkastjes roemen een' groenen kelk met om-
gebogene punten.
Deze soort van Monnikskap is zeer vergiftig, en
vooral, die in * het wilfl wast. In sommige streken
van Siberie. wordt deze plant gedroogd, tot poeder
gewreven, en zoo als een middel gebezigd oni de pij-
lén te vergiftigen. Wordt een mensch of dier door
zulk een' pijl getroffen, dan zwelt de wond hevig
op, verkrijgt eene blaauwe kleur, en de gewonde
sterft weldra. De Siberiërs mengen dit poeder ook
onder gehakt vleesch, maken daarvan kleine ballen,