Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
Dezen worm vindt men in Guinea en in ligyple,
alsmede in de zuidelijke deelen van Azie en Ame-
rika. Hij dringt in 'de huid der menschen, en wel
het meest in die der yoeten. Hierdoor ontstaat koorts,
vergezeld van hevige pijn. Deze toevallen houden niet
op dan met het uittrekken van den worm, hetwelk
eciiter zeer langzaam en met voorzigtigheid geschie-
den moet.
Men kan de Padden slechts daarom onder "de ver-
giftige dieren tellen, omdat zij uit de wratten, waar-
mede de oppervlakte haars iigchaams bedekt is, een
scherp sap van zich geven, en omdat het vocht, dat
zij lozen, een bijtend en ontstekend vermogen bezit.
Men doet derhalve wel, te zorgen, dat men door
dit vocht niet besproeid werdt, vooral door zich in
acht te nemen om geene pad met de hand aan te
roeren. Men heeft voorbeelden, dat dit vocht, aan
de teederste plaatsen der huid, hevige ontsteking ver-
oorzaakt heeft.
de schorpioen.
De Schorpioen heeft uiterlijk veel overeenkomst met
den kreeft, doch hij heeft aan het einde van den
staart een' stekel, waaronder een giftblaasje ligt. Met
dit wapen st,eekt hij, en stort tevens eenig gift in
de wonde.
Men kent ten minste acht soorten van Schorpioenen,
die in grootte en kleur zee;' van elkander verschil-
len. In de warmste streken van Azie, Afrika en
Amerika, vindt men de meeste en grootste Schor-
pioenen. De Europische Schorpioen, dien men het
meest in Jtalie, Spanje en in het zuidelijk gedeelte
van Frankrijk aantreft, heeft de lengte van een'
duim, de staart niet mede gerekend; onder die der