Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
De Europisclie Adder wordt door geheel Europa,
doch voornamehjk in de zuideHjke deelen, en ook in
eenige streken van ons vaderland gevonden. Zij ont-
houdt zich meest in drooge boschachtige streken of op
heigronden, en wordt zelden in moerassige ol aan zee
liggende landen gevonden. Het gift dezer slang is niet
zoo gevaarlijk als dat der eerstgenoemde; ook werkt
het bij koud weder ininder hevig dan in warme dagen.
de uelscbz worm.
De hekche Worm houdt zich op in de veenen
van Bolhnie. Hij heeft de lengte van nagenoeg een'
Nederlandschen duim. De 'kleur is geelachtig wit of
^^eenigzins vleeschklenrig, aan het einde somtijds zwart.
'Het lijf is draadvormig, en aarf beide zijden met
eene rij omgebogene en 'Vast aan hel lijf sluitende ste-
kels bezet.
Kwetst deze worm een' mensch, dan veroorzaakt deze
steek aanvankelijk slechts het gevoel van den steek
van eene naald; de plaats vertoont eene zwarte stip
en jeukt zeer. Dit jeuken gaat weldra in eene he-
. vige pijn over; de Vlek wordt rood; koorts, onniagt
en ijl löofdigheid volgen weldra op dit verschijnsel ,
en op den tweeden, ja somtijds reeds op den eersten
dag, volgt de dood door het snel voortloopend bederf,
dat deze steek vei-oorzaakt.
de gcikescde btiidworu.
De Guinesche Huidworm is bleek van kleur en niet
dikker dan een haar; hij wordt wel twaalf voet lang.
Hij bestaat uit eene dubbele huid, waarvan de bin-
nrnsle -/eer teeder, en met een wit, vetachtig vocht
bedekt is.