Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
eene slan^ ontslaan, zijn verschrikkelijk. Gemeeniijk
wordt daarvan in den aanvang niet meer pijn gevoeld,
dan of men door een' doorn gestoken was; doch wel-
dra bewijzen benaauwdheid en malheid, benevens de
opz\\'^Hing des ligchaams, de werking van het gifh
Op de 'gebetejie plaats bespeurt men slechts twee
kleine gaatjes, als of zij met eene naald gestoken wa-
ren; doch tle plaats begint te zwellen,.men gevoelt
eenen onlijdelijken dorst, en lijdt, omtrent het hart,
onbeschrijfelijke smarten. Op dezen dorst volgt veel-
tijds een snelle dood, wanneer de lijder te drinken
krijgt. De tofïg begint Ie zwellen, en wordt einde-
lijk zoo dik, dat zij den geheelen mond opvult, zijn-
de levens van eene zwarte kleur. Als het zqo verre
komt, is bijna alle redding onmogelijk.
De Amerikaansche Wilden gebruiken tegen den beet
van de Ratelslang zekere plant, die aldaar menigvul-
dig wast, en onder den naam van Senega-plant
(Polygala Senega) bekend is. De bladen van deze
plant worden gekaauwd, en zoo op de wond gelegd.
Inwendig wordt het sap dezer plant gebruikt, en
niettegenstaande den hevigen dorst, wordt het drinken
ernstig verboden.
Onder alle slangen wordt echter dè Brilslang voor
de vergiftigste gehouden. Zij draagt dien naam, om-
dat zij in den nek eene vlek heei't, die ifi gedaante
veel overeenkomst heeft met eenen bril. De kleur
dezer slang is gewoonlijk graauwachtig rood, döcli valt
somtijds meer in het geie of witte. Zij bereikt dik-
wijls de lengte van zes voet, en' heeft dan de dikte
van een' menschen-arm.
Op den beet dezer slang volgt onverwijld de dood.
Het eenigste middel, dat men op Ceylon kent, om
dit gevaar af te wenden, is de Slangenu^ortel ( Opior-
rhiza) ^ wanneer men dien tijdig genoeg kan beko-
men en op de wonde leggen,