Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
■ C 52 ■)• -
Nieuwe Kanalen. in het Noorden en Zuiden des lands
aangelegd, de Handel-maatfchappij en andere inrig-
tingen dienden ter bevorderinü vnn handel, fcheep-
vaart en fabrieken. De Maatfchappij van Weldadig-
heid maakte woeste landen bruikbaar, en vormde le-
diggangers tot nuttige burgers. Kortom, alles fpelde
de heilrijkfte toekomst, toen ondankbaarheid en ver-
raad , na voorafgegane woelingen van minder aanbe-
lang, de vaan des oproers te Brusfel opftak, en vaneen-
reet, wat de ftaatkunde te zamen geklonken had.
Sedert hebben er in het oude Nederland daden en
infpanningen plaats gehad, welke voor die onzer va-
deren niet wijken; en zijn de floffelijke krachten der
Natie verminderd, de zijn verhoogd. Dezelf-
1s31. opoffering van eenen van speyk , de tiendaagfche veld-
183s. togt, en de kloeke verdediging van Antwerpen's kas-
teel, om van al het overige te zwijgen, leggen nog
versch in het geheugen. De eer der Natie is ge-
handhaafd , en roem daarbij verworven. De Hemel
geve, dat zij in een' begeerlijken, langdurigen vrede
het loon erlange, harer tallooze offers en onverdrotene
volharding waardig.