Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
SuUan van Palembang o'p Sumatra, die echter later
door eene volledige overwinning der onzen gevolgd i'»»-
werd,
In het vaderland zelf fchenen, buiten eenige na-
tuurlijke rampen, als natte zomers en misgewas, ig.^j
dijkbreuk en overftrooming — enkel de kunften des 1810.
vredes te bloeijen. Het feest, ter gelegenheid van
het derde eeuwgetijde der uitvinding van de Boekdruk- 1833.
knnst door koster te Haarlem, leverde ftoftot alge-
meene vreugde. DetentoonftellingteG?«f gaf blijken iSao.
van den gunftigen toelland, vooral der Belgifche fa-
brieken , welke nog overtroffen werden door eene twee-
de, vijf jaren later tegehouden. Datzelfde »Sas-
jaar was vroeger ook getuige van de feestviering we-
gens het tweehonderdënvijftig-jarigebeftaan derHoo-
gefchool te Lejden, offchoon het genoegen bij die
gelegenheid merkelijk vergald werd door den vrees-
felijken zeevloed, die te zelfden tijde onze kusten
beftookte, en een goed deel van Noord-Holland, Fries-
land , Groningen en Overijsfel onder water zette. Deze
zelfde overftrooming en twee daarop gevolgde warme
zomers fchijnen bijgedragen te hebben tot de kwaad-
aardige ziekte, die later zoo verwoestend, vooral in de i8a($.
door het water geteisterde ftreken des Vaderlands,
heerschte. Elders, in Vlaanderen, trof Ostende een
droevig onheil door het fpringen van een kruid-maga-
zijn. De liefdadigheid der Natie lenigde echter zoo
veel mogelijk deze rampen; en offchoon in een ander
Werelddeel, o^Java, een nieuwe, hoogst gevaarlijke
opftand, eerstnaverloop van vier jaren door het beleid 1830.
en den moed der onzen bedwongen, dure offers van den
Staat vorderde, mögt men echter zeggen, dat, over
't algemeen het Rijk, inzonderheid België, in voorfpoed
toenam; en de vreemdeling benijdde het gezegende
land, waar de Vorst, omgeven van verlichte Staatsman-
nen , alles deed om zijne onderdanen gelukkig te maken.