Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 90 )
in haren fchoot geboren of opgekweekt Talrij-
ke genootfchappen ter bevordering van kennis,
cnderfcheidene nuttige en weldadige inrigtingen
kwamen tot fland. Eene vaste taairegeling werd
ingevoerd en het onderwijs verbeterd. In een
woord, het goede en edele werd fteeds en
wordt nog in Nederland behartigd, en vindt bij
voortduring eenen befchermer en bevestiger in den
Vorst, wiens vreedzaam, wijs, en vaderlijk beduur
den landzaat niets dan heilrijke dagen belooft.
AANHANGSEL.
Zóó kon men in 1824 denken en fchrijven, doch
de tijden zijn veranderd. Gaan wij kortelijk na,
wat in het Koningrijk der Nederlanden federt des-
zelfs oprigting is voorgevallen.
Het huwelijk van den Kroonprins met anna pau-
lowna, Goot vorstin van Rusland, werd niet lang
1816. daarna voltrokken. Uit dezen echt zijn vijf telgen ont-
fproten, die allen, op een na, in leven zijn gebleven.
In den loop van hetzelfde jaar had de Hollandfohe
zeemagt gelegenheid zich te onderfcheiden, onder
den Vice-Admiraal van de capellen, die, in ver-
eeniging met emeEngelfche vloot, Algiers bombar-
deerde , en aan de zeerooverij van dien ftaat palen ftelde.
De overzeefche bezittingen van den Staat, die, ge-
durende de Franfche overheerfching, in handen der
Engelfchen gevallen waren , keerden thans gedeeltelijk
onder Nederlandsch gezag terug. De onlusten, die,
zoowel op Java als in de Molukken, plaats hadden ,
1s19. werden fpoedig gedempt. Van ernftiger aard was
de tegenftand tegen \iZ\Nederlandfchegtvig van den