Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 89 )
niuklijke waardigheid, vereenigd met d'e van
Groot-Hertog van Luxemburg, ond^r den naam
van willem I., aanvaardde. '"'S*
Te midden dezer fchikkingen, kwam napoleon
in Frankrijk terug, vond bijval, was eerlang te
Parijs, en weder, hoezeer beperkt in gezag, mees-
ter van bijna geheel Frankrijk,
Het verontwaardigde Europa fnelde weder in de
wapenen, napoleon, met een aanzienlijk leger
in Belgie gerukt,' deed de Pruisfen bij Lignij
afdeinzen, doch de gelijktijdige aanval bij Qita-
tre-hras op de Nederlanders, onder den Prins
van Oranje, 's Kouings oudften zoon, mislukte.
Bij IVaterloo eindelijk had een beflisfende veld-
llag plaats. De vereenigde Engelfchen, Nederlan-
ders, en Pruisfen behaalden eene volkomene ze-
ge. Het Franfche leger geraakte geheel uit een;
buonaparte gaf zich aan de Engelfchen over,
werd naar St. Helena verbannen, en llierf aldaar
zes jaren later. De koninklijke troon werd op
nieuw in Frankrijk herfteld, en de tweede vrede
van Parijs fchonk aan Europa de rust weder.
Eindelijk werd ook het ftaatsgebouw der Fer-
eenigde Nederlanden vastheid bijgezet, door de
aanneming en afkondiging der grondwet, en de
fpoedig daarop gevolgde inhuldiging des Konings
te Brusfel.
De Nederlanden ondergingen in de laatfte ja-
ren van dit tijdvak vele veranderingen, die niec
altijd ,op verbetering uitliepen. Gedurende het-
zelve," in voorfpoed toe- en afnemende, won de
natie fteeds in befchaving, kunde, en wetenfchap.
Voortreffelijke geleerden en kunllenaars werden