Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 88 )
ren. Doch toen de maar van het gebeurde bij
Leipzig zich alom verfpreidde, ontwaakte de hoop
op verlcsfing met nieuwe kracht. Te AmfleT-
dam, in Hage en elders kwam men tot op«
ftand. Rusfen en Pruisfen drongen binnen de
grenzen; Groningen, Friesland, Overijsfel en Gel-
derland werden door hen bezet. De Franfche amb-
tenaren vloden; het krijgsvolk wierp zich in de
vestingen. Eenige vaderlandslievende mannen na-
men, in naam van den Prins van Oranje, wil-
lem frederik, het beftuur op zich, en deze,
uit Engeland overgekomen, werd met algemeene
geestdrift ontvangen, tot Souveräne Forst uitge-
roepen , en als zoodanig gehuldigd.
Intusfchen waren de bondgenooten, na het be-
zetten van Belgie, binnen de grenzen van het
oude Frankrijk gerukt; en, na eene reeks van
1814. bloedige gevechten, viel hun Pariji in handen.
Hier werd de vrede met Frankrijk gefloten, lo-
dewijk XVIII. dien ten gevolge op den troon
zijner vaderen herfteld, en napoleon, met be-
houd van zijnen titel en eene jaarwedde, naar
het eiland Elba verwezen. De nog door de
Franfchen ingehoudene vestingen werden ontruimd,
en aan Holland eene vermeerdering van grondge-
bied toegezegd.
willem I., Koning der Nederlanden.
Het, ter regeling van de belangen der verfchil-
lende mogendheden, te VFeenen bijeengekomen Con-
gres bepaalde de vereeniging van Belgie met de
Noordelijke Nederlanden, onder het beftuur van den
Prins van Oranje, die ook kort daarna de ko-