Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 8Ö )
gen van een fchip niet buskruid, voor een goed
deel, verwoest; vele menfchen verloren daarbij
het leven. VlHßngen en een deel van het eiland
Zuidbeveland werden door een' vreesfelijken ftorra
1808. en fpringvloed geteisterd; eerstgemelde ftad later
1809. door het bombardement der Engelfchen half in
puin verkeerd.
1809. Het volgende jaar begon met een' verfchrik-
kelijken watervloed, waarbij Gelderland en Zuid-
holland veel leden. Zoo hier, als vroeger bij de
ramp van Leyden, deed lodewijk zich van eene
gunltige zijde kennen.
De Engelfchen landden met eene aanzienlijke
magt in Zeeland, doch moesten dit gewest, ten
gevolge van flerfte onder hunne troepen, fpoe-
dig weder ruimen. Hun hoofddoel, de vernieling
der werken en haven van Antwerpen, faalde.
De geringe weerftand, door de Hollandfche Be-
velhebbers aan de Engelfchen geboden, en de
oogluiking des Konings omtrent den fluikhandel,
wekten napoleon's misnoegen. Naar Parijs ont-
1810. boden, werd lodewijij, onder meer andere ver-
nederende voorwaarden, tot den afftand van ge-
heel Zeeland, Staatshrahand, en een gedeelte van
Gelderland gedwongen. Zijn gezag zoo deerlijk
geknot ziende, en overtuigd, dat zijn broeder hem
baatte, zag hij weldra daarna, ten behoeve van
zijnen zoon, van het beftuur af, en verliet het
land. De Franfche Keizer, echter, weigerde
aan dien afftand zijne goedkeuring,'en lijfde door
een magtwoord het gaufche land bij zijn rijk in.
De Nederlanden onder Franfche heerfchappij.
De rampen tot nu toe geleden, haalden niet bij
den jammer, welke zich thans in het ongeluk-