Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 85 )
Fransch-Bataaffche leger geflagen, zich weder in-
fchepen. De bij Texel liggende vloot onder sto-
ry, echter, werd hun gereede buit: zij gaf zich
zonder tegenfland over.
De algemeene vrede, drie jaren later te Amiem «Soa,
gefloten, beloofde wel verademing, maar was van
korten duur. Reeds het volgende jaar werd zij 1803.
weder, verbroken, en meest al onze rijkgeladen
huiswaarts keerende fchepen vielen den Engel-
fchen in handen.
Terwijl in de Bataaffche Republiek de eene ftaats-
regeling de andere verdrong, nam napoleon buona-
PARTE, die zich in Frankrijk als eerfle Conful aan i799»
het hoofd der regering had weten te plaatfen, den
titel van Keizer aan. Door zijnen invloed, en om
het volk allengs aan een eenhoofdig beduur te gewen-
nen, werd aan rutger jan schimmelpenninck, als
Raadpenfionaris AiX Bataaffche Republiek, de opper- 180S.
fte magt in handen gedeld. Maar ook deze veran-
dering was kort van duur. De republikeinfche vorm
werd geheel vernietigd, en lodewijk napoleon,
's Keizers broeder, ^«//W als Koning opgedrongen, jgoff.
lodewijk napoleon,
lodewijk, hoezeer tegen den zin der Natie aan der-
zeiver hoofd geplaatst, poogde de wonden van den
Staat te heelen en 's volks belangen te bevorderen.
Hij begunftigde den handel, en maakte eenige nuttige
inrigtingen, doch zijne fpilzucht vermeerderde den
fchuldenlast. Ook was hij, zijns ondanks, gedwon-
gen , in de oorlogen der Franfchen deel te nemen.
Oostfriesland werd bij zijne ftaten gevoegd, dochten
koste van Flisßngen , dat aan Frankrijk afgedaan werd.
Binnenlandfche rampen paarden zich aan den
uiiwendigeu oorlog, Leyden werd door het fprin- i?o7.