Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 3 ,)
de Tenkteren, in Drenthe; de Vfipeten In Overljs-
fel; de Tubanten in Twentke, en de Sikamhren in
Gelderland. De Zeeuwfche eilanden, toen nog aan
den vasten wal gehecht, werden waarfchijnlijk door
de Toxandriers bewoond.
Zeden, geaardheid en Godsdienst van de voornoemde
bewoners der Nederlanden,
Naardien meest alle deze volken van Duitfche af-
komst waren, ?oo geldt ten aanzien van hdn in het
algemeen, hetgene men betreffende den aard en de
zeden der Duitfchers vermeld vindt.
Zij waren ruwe menfchen, llerk van ligchaara , en
gehard tegen alle ongemakken. In hunne jeugd, gin-
gen zij meestal naakt; doch ouder geworden, kleed-
den zij zich met de vellen van dieren. De vermo-
gendfte onder hen onderfcheidden zich door eene
naauw om bet lijf geflotene kleeding. De vrouwen
verfchilden in kleeding van de mannen voornamelijk
door een linnen, doorgaans purperkleurig, hoofd-
dekfel, en door het niec bedekken van hals en ar-
men.
Hun voedfel was zeer eenvoudig. Zij aten wilde
appelen, wild en tam vee, visch, geftremde melk,
en eijeren. Water was hun gewone drank — ook
wel een afkookfel van gerst of ander graan.
Zij woonden in van elkander verfpreide hutten ,
die veelal op hoogten of terpen gebouwd waren,
om tegen overftrooming beveiligd te zijn.
Bij de echtvereeniging, zag men zoo veel moge-
lijk op gelijke jaren en grootte. Het huwelijks-
goed, dat de Bruidegom aanbragt, beftond in een
koppel osfen, een getoomd paard, een zwaard, fpeer,
enfchild; en dat der Bruid in eenig wapentuig. Door-
gaans werden deze huwelijken door een talrijk kroost
gezegCQd, ea de opvoeding der kiuderen was geheel