Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 83 )
en bragien, in korten tijd, geheel Flaanderen, He-
negouwen , Namen en Limburg op hunne zijde.
leopold II., intusfchen zijnen broeder jozef irjo«
opgevolgd zijnde, poogde door toegevendheid zijn
gezag in Belgie te herftellen, maar te vergeefs.
De wapenen moesten het pleit beflisfen: de op-
ftandelingen kregen de nederlaag, en het land keer-
de terug onder Oostenrijks gezag.
Gedurende deze onlusten was in Frankrijk de groo- >789.
te omwenteling uitgebroken,en A<i Nationale Vergade-
ring bijeengeroepen. Het koninklijke gezag eerst
beperkt, werd later geheel vernietigd. Frankrijk In
een Gemeenebest herfchapen, en eindelijk de van
zijn' troonontzette Vorst ookvan het leven beroofd. i793'
Reeds vroeger was aan frans II., die zijnen Vader '79»«
leopold was opgevolgd, en de uitgewekene Fran-
fchen onderfteunde, door de nieuwe Republiek den
oorlog verklaard. Vereenigd met de Pruiffen, vie-
len de Oostenrijkers nu in Frankrijk. Zij werden in
hunne vorderingen gefluit door de Franßhen onder
dumourieij, die hen tot den aftogt dwong, en
zich weldra van geheel Belgie meester maakte.
Noordelijke Nederlanden.
Tiians verklaarde de Nationale Conventie in 1793«
Frankrijk ook den oorlog aan den Koning van
Engeland, en aan den Stadhouder der Vereenigde
Nederlanden, düjiourier viel in Staats-Bra-
band, nam Breda en Geertruidenberg in, doch
moest, door de Oostenrijken geflagen, zijne ver-
overingen weder laten varen.
De Franfchen delfden nu alom het onderfpit; Va-
lenciennes , Londi en Quesnoi vielen den bondgenoo-
ten in banden. Om Duinkerken werd het beleg ge-
flagen ; de nederlaag der Hollanders bü IVerwick,
6 *