Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
men had, week iiit den Haag. Er werden gewa-
j786. pende Burger-vrijcorpfen opgerigt, en hier en el-
ders de ftedelijke regeringen gewelddadig veranderd.
Amflerdam ftrekte een tijd lang ten tooneele van
regeringloosheid en plundering.
1787. Het aanhouden van de gemalin des Stadhouders
maakte een einde aan dezen burgeroorlog, frederik
II., Koning van Pruhfen, eischte voldoening voor
zijne zuster, en liet, op de weigering daarvan, een
leger, onder den Hertog van Brunswijk, Holland
binnenrukken. Met geringe moeite werd de tegen -
omwenteling tot ftand gebragt. De Patriotten, die
zich te vergeefs met de hulp van Frankrijk hadden
gevleid, ongewoon aan den krijg, boden weinig te-
genftand. Slechts in den omtrek van Amflerdam
hadden eenige heete gevechten plaats; de ftad bukte wel-
dra , en willem V. werd in zijne waardigheden herfteld.
Jammer, dat ook deze omwenteling door groote bui-
tenfporigheden van het gemeen gekenmerkt werd. Ve-
le Patriotten verlieten het land, en namen de wijk,
eerst naar Braband, en vervolgens naar Frankrijk.
Zuidelijke Nederlanden.
In de Ooitenrijkfche Nederlanden maakte Keizer jo-
zef veranderingen, zoo in het kerkelijke als burgerlijke
beftuur, zonder het volksgevoelen in acht te nemen.
Uit misnoegen kwam opftand. De Gouverneurs-Ge-
neraal trokken de bevelen weder in, maar de Keizer
bleef bij zijne eifchen, en helde tot geftrengheid.
Dit goot olie in het vuur; de Staten bewilligden niet
1789. meer in de belastingen, ener vormde zich eene partij,
onder van der noot en vonck , die zich patriotten
noemde. Onder van der meersch werd er een leger
bij Breda bijeen getrokken, en de Keizer van zijne
regten vervallen verklaard. De opftandelingen vielen
in Braband, floegen de Oostenrijkers bij Turnhout,