Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 8i )

den dezen voorfpoed. De opilsnd der Engelsch-
Amerikaanfche koloniën tegen het moederland was
het rein tot nieuwe onlusten. Het ontwerp tot
een geheim handelsverdrag tusfchen de flad Am-
4 fterdam en de Vereenigde Staten van Noord-Ame-
rika viel den Engelfchen in handen, en diende
ten voorwendfel van den oorlog. 1780.
v^i Slecht tot denzelven voorbereid, leed men hier
^ zware verliezen. De kooplieden zagen hunne rijk-
Vp geladene fchepen wegnemen, en verfcheidene volk-
plantingen werden door de Engelfchen veroverd.
Eindelijk liep er eene vloot uit onder den Schout
bij nacht zoutman, die met de Engelfchen op
de hoogte van Doggersbank flaags raakte, en de '/Sr-
overhand behield. Drie jaren later werd de vre-
de, ten koste van Negapatnam, gefloten.
Zuidelijke Nederlanden,
Onder maria theresia genoten de Oostenrijkfche
Nederlanden rust. Zij werd door haren zoon, jozef '780.
II., opgevolgd. Deze liet de ^«rr/^rs - plaatfen
door de Hollanders ontruimen en derzelver vesting-
werken flechten; doch van de vrije vaart op de iJfA«/-
de, welke hij mede eischte, zag hij af, bij een ver-
drag, onder bemiddeling van frankrijk gefloten. i/SJ»
's' Noordelijke Nederlanden.
De flappe maatregelen van het beduur, gedurende
, . den laatden oorlog, legden den grond tot binnenland-
' fche verdeeldheden. Luide begon men om verminde-
.' ■ ring van het dadhouderlijke gezag te roepen, en er
ontdonden twee partijen, bekend onder den naam
X r van Prinsgezinden en Patriotten, Alom heerschten
tweedragt, verbittering, en oproer. De dadhouder,
. ; . dien men reeds het bevel over de krijgsmagt ontno-
6