Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 79 )
Noordelijke Nederlanden.
Bij den vrede te Utrecht wps Keizer karei- VI,
ïn het bezit der Spaanfche Nederlanden gefteld.
Twee jaren later werden bij het zoogenaamde Bar-
riire-traktaat de fteden bepaald, welke tot voor-
muur tegen Frankrijk zouden ftrekken, en waarin de
Staten diensvolgens bezetting mogten leggen.
Keizer karel, eene poging willende aanwenden,
om den diep vervallen handel in de Ooitenrijkfche
Nederlanden optebeuren, nam de Oost- en IVeu-
Indifche Maatfchappij, te Ostende opgerigt, onder
zijne befcherming. Doch de Staten, naijverig op
hunnen handel, wisten Frankrijk en Engeland in
hun belang over te halen. De vrede bleef, onder
bemiddeling dezer beide rijken, behouden; de eerst
gefchorste Maatfchappij werd later geheel vernie- '737«
tigd. maria elisabeth, zustet van den Keizer,
werd tot landvoogdesfe der Oostenrijkfche Neder-
landen aangefteld.
Keizer karel VI. overleden zijnde, moesten al 1740.
zijne landen, volgens zijne befchikkking, aan zijne
oudfte dochter, maria theresia, vervallen. Spanje,
Sardinië, Pruisfen, Sakfen en Beijercn , allen mo-
gendheden , die deze erfopvolging gewaarborgd had-
den , maakten Du_aanfpraak op (bmmige deelen der
nalatenfchap. Frankrijk voegde zich bij hen; doch
Engeland en de Vereenigde Nederlanden kozen de
zijde van maria theresia. De Franfchen vielen in
de Oostenrijkfche Nederlanden, en veroverden de
Siaatfche grensvestingen. Eindelijk werd de vrede
te Aken getroffen, waatbij het bewind over de Zui- 1748»
delijke Nederlanden aan maria theresia bleef, en alles
hier genoegzaam op den ouden voet heifteld werd.