Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 78 )
vermsakt had. lodewijk hield zich aan deze be-
fchikking, hetwelk ten gevolge had, dat de ande-
re IWogendheden, die zich aan het deelings-ver-
drag wilden houden, zich ten oorlog toerustten.
willem III. beleefde het begin van dezen oor-
170S. log niet. Aan de gevolgen van een' val van zijn
paard ftierf hij; zijne echtgenoote, maria , was hem
x«ji5. teeds vroeger in den dood voorgegaan.
Tweede Stadhouderlooze Regering.
Na den dood van willem III., die geene kin-
deren naliet, beftoten de Staten van viif gewesten,
zonder Stadhouder te regeren. In Friesland en
Groningen bleef jan willem friso'. Prins van
Nasfau-Dietz, die waardigheid bekleeden.
De nieuwe oorlog met Frankrijk, tegen het-
welk nu de Duitfche Keizer, Engeland, de Ne-
derlanden, Pruisfen en Denemarken zich verbon-
den hadden, was voorafgegaan door een' verrader-
lijken, doch vruchteloozen aanflag der Franfchen
op Nymegen. Bij Figos werd de Spaanfche zil-
170j. vervloot door de Engelfchen en Staatfchen ver-
nield. Twaalf jaren duurde deze ftrijd. Herhaalde
mal en werden de Franfchen op alle punten, maar
vooral in de Nederlanden door marlborough, ge-
flagen ; Gibraltar viel de vereenigde Staatfche en
I704- Engelfche vloten in handen, maar bleef in het be-
zit der laatften. Eindelijk werd de vrede te Utrecht
1713" gefloten, waarbij zich de Staten van eenen voor-
muur tegen Frankrijk verzekerden.
1711. Twee jaren vroeger was de dappere Prins, jan
willem FRiso, bij het overvaren van den Moer-
dijk, verdronken. Na zijn' dood werd zijn zoon
willem karel hendrik friso geboren.