Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 77 )
Noordelijke Nederlanden.
Intusfchen had jaccb II., fchoonvader van wa- i<!8s.
lem IlI., den Engelfchen troon beftegen, doch
door willekeur de harten zijner onderdanen van
zich afkeerig gemaakt. De Britten, hun' godsdienst
en hunne vrijheden aangerand ziende, wierpen op den
prins van oranje, als redder, het oog. Deze aarzel-
de niet, maar, door de Staten onderfteund, ftak hij
met eene aanzienlijke vloot naar Engeland over, iffSS.
waar hij fpoedig als Koning werd uitgeroepen, met
behoud zijner waardigheden in de Nederlanden.
Deze verheffing had eene oorlogsverklaring van
lodewijk XIV. aan de Staten, den Keizer en aan
Spanje ten gevolge, waarop deze mogendheden, met
Engeland en de voornaamrte Duitfche vorsten, een
verbond floten tegen Frankrijk, hetwelk het groo-
te verbond genoemd werd.
Na eenige jaren ftrijds met wisfelendekans, kwam
te Rijswijk de vrede tot ftand, waarbij lodewijk
XIV. afftand deed van bijna al zijne veroveringen. 1597.
Deze vrede was echter van geen' langen duur,
want weldra ontftonden er gefchillen over de Spaan-
fche troonsopvolging. Nog bij het leven van ka-
rel II., Koning van Spanje, die geene kinderen
had, befchikten verfcheidene Mogendheden over
zijnen troon, eerst ten behoeve van den Keurvorst
van Beijeren, en, na diens dood, ten behoeve
van den Aartshertog karel; doch, bij den dood 1700»
van den Koning van Spanje, bevond men, dat
deze, bij uiterften wil, zijn rijk aan filips. Her.
tog van Anjou, kleinzoon van lodewijk XIV.,