Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 76 ,)
pere Vice-Admiraals de liefde en sweerts, be-
nevens dat van vele Kapiteins te betreuren liad.
ï(f74. Met de Engelfchen, die den oorlog moede wa-
ren, werd de vrede te IVestmunster gefloten.
Munster en Keulen volgden dit voorbeeld. Voorts
noodzaakte een-verbond, door de Staten met De-
nemarken , Brandenburg en andere Duitfche gewes.
ten aangegaan, de Franfchen, alle hunne veroverin-
gen, behalve Maastricht en Cr ave, te laten varen.
De Prins wees de hem opgedragene titels van Her-
rog van Celder en Graaf van Zutphen van de hand;
hij werd tot Erfftadhouder van al de gewesten, uit-
gezonderd Friesland en Groningen, benoemd.
De vredesonderhandelingen, te Nymegen geopend,
vorderden langzaam, de ruiter, intusfchen ter
hulpe van Spanje met eene vloot naar de Middel-
»6?«. landfche Zee gezonden, overwon de Franfchen in
een' hevigen ftrijd, maar verloor zelf het leven.
In een' volgenden zeeflag verkeerde de kans, en de
Vice-Admiraal de haan fneuvelde. tromp, tegen
de Zveden uitgezonden, behaalde, vereenigd met
de Deenfche vloot, eene luisterrijke overwinning.
Het huwelijk van willem III. met maria, doch-
ter van den Hertog van Tork, fcheen ons nader
aan Engeland te verbinden.
i<7ii. Eindelijk werd de vrede met Frankrijk te Nyme-
gen geteekend, en een jaar later ook die met
Zuidelijke Nederlanden.
Kort na den Nymeegfchen vrede vielen de Fran-
fchen weder in de Spaanfche Nederlanden, en vero-
>«'3. vexien Kortrijk, Dixmuiden en Luxemburg; echter
1684. kwam het tot een beftand, dat door den Duitfchen
Keizer en andere mogendheden gewaarborgd werd.