Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 75 ,)
der ftadhouderlooze regering toe te fciirijven was,
waarom men vorderde, dat de Prins van oranje
in al de waardigheden zijner voorzaten zou her-
fteld worden — hetwelk dan ook gebeurde. i«/».
WILLEM III,
De verheffing van willem III. had onderfcheidene
veranderingen in de regering ten gevolge, kornelis
de witt, door willem tichelaar välfcheüjk befchul-
digd van een' toeleg op 's Prinfen leven, werd in
hechtenis genomen, en met verlies van zijne ambten uit
//ó//<srwi/verbannen. De Raadpenfionaris, die reeds
zijn ambt nedergelegd had, werd , kort na het uitfpre-
ken van dit vonnis, onder een fchoonfchijnend
voorwendfel, naar de gevangenis gelokt; doch
naauwelijks is hij aldaar, of het gemeen, door
tichelaar tegen de broeders opgehitst, fleept de-
zelve naar buiten, en vermoordt hen op de wreed-
aardigfte wijze, waarna de lijken nog op het af-
fchuwelijkst mishandeld werden. 1572.
Met den aanvang van het volgende jaar, begonnen 1673.
de Franfchen en Engelfchen hunne eisfchen te vermin-
deren , waarop, door bemiddeling van Zweden, een
wapenftilftand voorgellagen werd, die, zoo wel als
eene vredesonderhandeling te Keulen, mislukte.
Spanje floot thans een verbond met de Staten,
en verklaarde Frankrijk den oorlog. Ook de Keizer
van Duitschland en de Keurvorst van Brandenburg
zonden den Staten hulptroepen, Bonn werd vero-
verd, hetwelk ten gevolge had, dat de Franfchen de
meeste door hen bezette fteden moesten ontruimen.
Ter zee handhaafde de ruiter op nieuw den
roem der Nederlanders, en behaalde in onderfchei-
dene gevechten aanzienlijke voordeelen op de vij-
anden, fchoon men daarbij het verlies van de dap-