Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 74 )
Door deze gebeurtenis, ftonden de Staten in een'
hagclieüilten ftrijd gewilikeld te worden. Zij trachtten
Frankrijk KW andere gedachten te brengen, en Enge-
land tot inftandhouding van het verbond over te halen;
ook zochten zij hulp bij andere IVIogendheden,
doch vruchteloos. De vloot werd weldra in goe«
den ftaat gefteld ; doch de landmagt was niet toe-
reikend, omdat fbmmige provinciën tot geene wer-
ving wilden verftaan , zoo lang men den Prins van
ORANJE niet tot Kapitein-generaal aanftelde, tot
iff^a. welk laatfte men dan ook voor éénen veldtogt befloot.
Nog in dit jaar begonnen de Engelfchen weder,
zonder voorafgaande oorlogsverklaring, onzefchepen
san te vallen, en hadden het op de Smirnafche
vloot gemunt; doch zij werden moedig afgeflagen,
fchoon dit aan den dapperen jan van nes het leven
kostte. Veertien dagen daarna verklaarden Fr^K^n)« en
Engeland beide den oorlog aan de Staten, waarin
zij door de bisfchoppen van Munjler en Keulen ge-
volgd werden. De Nederlandfche vloot liep, onder
bevel van de ruiter, in zee; ontmoette de ver-
eenigde Franfche en Engelfche vloot bij Sculsbaai,
en raakte met dezelve in een hevig gevecht, waar-
van de overwinning onbeflist bleef. De dappere Ad-
miraal jozef van gend bleef in dezen ftrijd.
Te land had de oorlog een zeer ongelukkig be-
gin. In negen dagen tijds maakten de Franfchen
zich meester van Orfoi, Burik, Wezel, Rijnberk,
Emmerik, Rees en Deutichem. De bisfchoppen
namen geheel Overijsfel weg, en in minder dan
eene maand tij-is zag men drie gewesten en eenige
Hollandfche fteden in 's vijands magt, terwijl Hol-
land en Zeeland ook ter zee bedreigd werden.
In dezen nood, ontftonden op verfcheidene plaat-
fen beroerten, naardien het volk zich verbeeldde,
dat de tegenwoordige onheilen aan de kwade trouw