Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 73 )
in zee, waarop kornelis de witt, broeder van
den Raadpenfionaris, zich als afgevaardigde be-
vond. Deze vloot liep de Theems op, en ver-
brandde bij Chatham verfcheidene Engelfche oor-
logfchepen. Bij deze verfchillende zeegevechten
fneuvelde de Vice - Admiraal kortenaar, en wer-
den evertsen, de vries en 't hoen doodelijk ge-
wond. Hierna werd de vrede te Breda gello-
ten. — De bisfchop van Mumter was reeds een i«6tf.
jaar vroeger daartoe genoodzaakt geweest.
Zuidelijke Nederlanden.
Met den dood vsn filips. Koning \iri Spanje, i«<?7«'
maakte lodewijk XIV., Koning van Frankrijk, die
met de dochter van filips gehuwd was, in weerwil
van vroegeren aflland, aanfpraak op de Spaanfche Ne-
derlanden, Hij zond een leger derwaarts, en ver-
meesterde bijna geheel Vlaanderen. Door beleid
van den Raadpenfionaris de witt , werd er tusfchen
de Staten en Engeland en Zweden een verbond ge- isfig,
floten, dat den naam van Triple Alliantie draagt,
dienende om Frankrijk met Spanje te verzoenen.
Het gevolg hiervan was ook dat de vrede tusfchen
beide Rijken gefloten werd, waarbij Frankrijk hec
meerendeel der veroverde plaatfen behield.
Noordelijke Nederlanden,
lodewijk XIV., over dit drievoudige verbond
zeer misnoegd, trachtte hetzelve te verbreken.
Eerst poogde hij de Staten daarvan af te trekken;
later wendde hij dergelijke pogingen aan in Zweden
en Engeland. Bij de Staten miste hij zijn doel,
doch Engeland liet zich overhalen tot een hei- iS/o.
melijk verbond, dienende om gezamenlijk de Sta-
ten te beoorlogen. Twee jaren later floot ook
Zweden met Frankrijk den vrede.