Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 72 )
tusfchen beiden te treden, Zii zonden eene vloot onder
den Admirsal wassenaar, Heer van OW«;«, naar de
>«58. Oostzee, later verfterkt door eene tweede onder de
ruiter. De Zweden daardoor in hunnen voort-
i65o. gang gefluit, werd de rust in het Noorden herfteld.
iSSo. Omtrent dezen tijd werd karei. II. op den
troon van Engeland herfteld. Hij verliet de Ne-
derlanden , en beloonde de Staten voor de be-
fcherming en het gunftig onthaal, dat hij genoten
had, met eene oorlogsverklaring, waarin hij door
den Bisfchop van Munfter gevolgd - werd. Een
i66a. verbond, door de Staten met lodewijk XIV., Ko-
ning van Frankrijk, gefloten, mishaagde den En-
gelfchen Koning zeer, doch handelsnijd was de wa-
re oorzaak der vredebreuk. De Staten floten
ook een verbond met hem, nadat die van Holland
te voren de akte vernietigd hadden, waarbij zij
den Prins van de waardigheden zijner voorzaten
uitgefloten hadden; doch dit laatfte kon geenszins
dienen om den vrede te bewaren.
i««3. Reeds in het volgende jaar begon de oorlog bui-
ten Europa, en namen de Engelfchen verfcheidene
koopvaardijfchepen weg zonder voorafgaande oorlogs-
ifiös. verklaring, die eerst later volgde. De heer van wasse-
naar, met eene vloot in zee geftokenzijnde, raakte
met de Engelfchen ^i^gs, en fneuvelde in dit gevecht.
de ruiter, op nieuw met eene vloot uitgeloopen
zijnde, moest eerien zwaren ftorm verduren, en deed
weinig tot afbreuk van den vijand; maar later nood-
i(5«6. zaakte hij de Engelfchen, na eenen ftrijd van vier
dagen, tot wijken, doch moest in dit zelfde jaar,
op zijne beurt voor hen onderdoen.
1662. In het volgende jaar begon men in Breda over
den vrede te handelen, en om deze onderhande-
ling meerder klem bij te zetten, zonden de Sta-
ten, onder bevel van de kuiter, eene vloot