Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 71 )
Om dezen tijd had er in Engeland eene groote
omwenteling plaats. Koning karel I. had men op
het fchavot doen onthoofden, en olivier cromwell
had zich als protector aan het hoofd dezer nieuwe
republiek geplaatst. Deze wilde ook de Vereenigde
Nederlanden onder zijne heerfchappij doen bukken,
dewijl hij de vrees koesterde, dat de Staten karel
II., zoon van karel I., die de wijk naar de Neder-
landen genomen had, in zijn regt op den Engelfchen
troon zouden handhaven, cromwell belemmerde
op alle mogelijke wijzen den handel der Nederlanders,
en hieruit ontftond weldra een oorlog tusfchen En-
geland en de Vereenigde Nederlanden. "s».
Onderfcheidene zeegevechten handhaafden den
roem der Nederlanders, michiel adriaansz. de lösa.
ruiter bragt den Engelfchen bij Plijmouth, en van
galen voor Livorno de nederlaag toe, en maar-
ten harpertsz. tromp behaalde bij Nieuvpoort
en Katwijk aanzienlijke voordeelen op dezelve.
Deze gevechten kostten echter aan van galen en
tromp het leven. Deze oorlog werd door eenen
vrede gevolgd, waarbij de Staten van Holland aan
cromwell moesten beloven, dat zij den Prins,
en niemand zijner nakomelingen, nimmer tot Stad-
houder hunner provincie zouden aanftellen. ifiJ4»
Deze uitduiting van den Prins van oranje ver-
oorzaakte bij velen groot misnoegen, en de Raadpenfi-
onaris joan de wit, die door zijne bekwaamheid zoo
veel tot den luister van ons Vaderland toebragt, werd
door hen als de bewerker daarvan befchouwd.
Een tweede oorlog met Portugal, die fn het
eerst alleen in Brazilië gevoerd werd, eindigde i66u
met een verdrag.
Door het belang van den koophandel gedron-
gen, zagen de Staten zich genoodzaakt, in den
krijg, die in het Nuorden uitgebroken was.