Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 70 ,)
Zuidelijke Nuderlanden, leopold. Don jan
van Oostenrijk.
In de Spaanfche Nederlanden bleef de oorlog
met Frankrijk voortduren. Aartshertog leopold
was thans Landvoogd. Na het behalen van eeni-
ge voordeelen, werd hij bij Lens door den Prins
1648. van coNDi geÓagen. Deze Prins, tot de Spaanfche
zijde overgegaan zijnde, herftelde leopold zich
eenigermate; echter deed turenne hem met ver-
lies voor Atrecht wijken, en ontnam hem verfchei-
dene vestingen in Henegouwen.
Don jan van Oostenrijk, leopold opgevolgd zijn-
de, wreekte zich, met cond^ vereenigd, ^oox Valen-
ciennes over de nederhag, welke hij voor Atrecht
i«5«. geleden had. tviKZ^NK{[otg&QSpanjaardenh\]Duin-
itfss. kerken, waarop de overgave van deze en andere fte-
den volgde. Door deze nadeelen werd de
trotschheid gefnuikt. Bij het Pyreneefche gebergte
werden onderhandelingen geopend, die eenen vre-
de ten gevolge hadden, waarbij Spanje eenige
itfS». plaatfen ia de Nederlanden aan Frankrijk afftond.
Noordelijke Nederlanden, Stadhouderlooze regering,
WILLEM II. liet geene kinderen na, doch zijne
gemalin, eene dochter van Koning karel I. van
Engeland, beviel acht dagen na zijnen dood van
i«5o. eenen zoon, die willem Hendrik genoemd werd.
Na den dood van \villem II. werd willem
frederik, Erfftadhouder van Friesland, tot Stad-
houder van Groningen verkozen; doch de overige
provinciën, Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht
en Overijsfel bleven vooreerst zonder ftadhouder,
ftellende de Staten in het gemeen orde op de
zaken van het bondgenootfchap.