Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 68 )
i«j9. behaalde nabij Duins op de Spaanfche vloot eene
groote overwinning.
FERDINAND Overleden zijnde, werd door Don
francisco de melos als Landvoogd opgevolgd,
iff47. Door de gedurige moeijelijkheden des oorlog»
uitgeput, ftierf frederik Hendrik in den ouder-
dom van 63 jaren, en werd om zijne goede hoe-
danigheden algemeen betreurd. In zijne laatfte da-
gen, had hij ter verkrijging van den vrede werk-
zaam geweest, en dit verfterkte de gezindheid der
Hollanders, die zeer tot vrede neigden, waarom
zij ook, in weerwil der Franfchen, die den oor-
log wilden doorzetten, met Spanje een' afzonder-
Jijlten vrede floten, die te Munfter geteekend werd.
Bij dezen vrede werd de onafhankelijkheid der
Fereenigde Nederlanden voor altijd bedongen, en
bij deze gewesten nu nog de Meijerij van 'j Herto-
genbosch, de ftad en het land van Maastricht,
Hulst, een gedeelte vatl het land van Waas en de
landen van Overmaze gevoegd. Hierbij kwam nog
de vrije vaart der Nederlanders op de Ooj/- en
Westindie, en het fluiten der Schelde, dat aan Ant-
verpen den laatften flag toebragt.
Dit laatfte tijdperk kan als het iuisterrijkfte en
gelukkigfte voor Nederland befchouwd worden. De
Natie ontwikkelde hare vermogens naar ligchaam
en geest op eene meer dan gewone wijze. Zoo
wel in het veld als ter zee, gaf de Nederlander
uitmuntende proeven van zijnen moed en zijne be-
kwaamheid. Niet minder ook waren zijne vorde-
ringen in kunften en wetenfchappen. Van het be-
ftand tot den Munflerfchen Vrede, werden er drie
hoogefcholen gefticht, namelijk die te Groningen,
te Utrecht en te Harderwijk, behalve nog ande-
re geleerde inrigtingen, die wij mei ftilzwijgen