Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 67 )
Spaanfche \ion\xignuvslU.,, en werd door filipsIV.
opgevolgd. Ook overleed de Aartshertog albert. laao.
Thans werd de oorlog hervat. De Spanjaarden,
die met de keizerlijken gezegevierd hadden, kwa-
men als overwinnaars in de Nederlanden, en dron-
gen door tot in Gelderland en Groningerland, vin- 1Ä34.
dende eenen zwakken tegenfland in prins maurits,
die in eenen kwijnenden ftaat verkeerde, en ook 1015.
eerlang ftierf. — Zijn broeder frederik Hendrik volg-
de hem als ftadhouder en kapitein-generaal op. Deze
herftelde de zaken, en veroverde Oldenzaal, Grol, i«jtf.
^s Uertogenbosch,Fenlo,Maastricht en andere plaatfen. 1(533.
Aanzienlijke voordeelen werden te geiijker tijd
door de Nederlanders op zee behaald, waaronder
voornamelijk behooren het flaan der Spaanfche en
Portugeefche fchepen, op de kust van Brazilië,
door eene Nederlandfche vloot onder bevel van ifis?.
piet hein; het nemen van de Spaanfche zilver- i«a8.
vloot, door denzelfden bevelhebber, en het vero-
veren van eene Spaanfche vloot bij Tholen. De i«s'«
ontdekking van Nieuw • Holland door de Nederlan-
ders dagteekent ook van dezen tijd.
isabella overleden zijnde, kwamen de Zuidelijke löss-
NederlandenweAet^mSpanje, en Ferdinand, broe-
der van FILIPS IV., werd tot Landvoogd aangefteld.
Hz Vereenigde Nederlanden waren thans zoodanig
in aanzien en magt geftegen, dat Frankrijk daarmede
een verbond tegen Spanje floot. Prins frederik Hen-
drik werd aan het hoofd gefteld van de vereende le-
gers. Onderfcheidene plaatfen werden door de bond- iSjS.
genooten overmeesterd, fommige weder verloren;
echter viel de oorlogskans in het algemeen ten
nadeele der Spanjaarden uit. In de Oost- en IVest'
indie werden den Spanjaarden aanzienlijke bezittin^
gen ontnomen, en maarten harpertsz. tromp